Conform legii din Ungaria următoarele pedepse pot intra în calcul pentru trafic de persoane

Dacă ați fost acuzat de trafic de persoane de către autoritățile maghiare, trebuie să vă
informați din acest articol. Știm cu toții că nu este o situație plăcută, însă eu doresc să vă ofer
ajutorul. Dacă mă contactați, eu vă voi face legătura cu un avocat specializat pe cazurile de trafic
de persoane, care vă va lămuri întrebările, oferindu-vă informațiile necesare în funcție de cazul
dumneavoastră particular. De asemenea, știm cu toții că soluția întotdeauna stă într-o comunicare
clară, astfel vă pot pune la dispoziție serviciile mele de traducător juridic pe perioada procedurii
penale.
Conform legii din Ungaria următoarele pedepse pot intra în calcul pentru trafic de
persoane:
353 (1) Orice persoană care ajută o altă persoană să treacă o frontieră de stat cu încălcarea
dispozițiilor legale se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani în cazul în care contrabanda de persoane este
săvârșită
a) în scopul obținerii unui câștig patrimonial,
b) prin sprijinirea a mai multor persoane să treacă frontiera de stat; sau
(c) prin distrugerea sau deteriorarea unei instalații sau a unui mijloc care asigură protecția ordinii
publice la frontiera de stat.
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani în cazul în care traficul de persoane este săvârșită
a) prin tratamente inumane aplicate persoanei care urmează să fie traficate ilegal,
b) cu folosirea de arme,
c) înarmat,
d) în interes comercial sau
e) în cadrul unei grupări infracționale.

(4) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani dacă
(a) traficul de persoane este săvârșit în sensul alineatului (3) litera (a), în modul stabilit la literele
(b)-(e)
(b) traficul de persoane precizat în alineatului (3) litera (b) este comis în modul prevăzut la litera
(a) sau la literele (c)-(e).

(5) Organizatorul sau conducătorul unei infracțiuni prevăzute la alineatul (3) sau (4) se
pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(6) Orice persoană care efectuează pregătiri pentru introducerea ilegală de ființe umane se
pedepsește cu închisoare de până la 3 ani.
Expulzarea
364 Autorul traficului de persoane …. pate fi, de asemenea, supus expulzării.